top

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De website van Chrisje Doreleijers wordt steeds met de grootst mogelijke zorg samengesteld en onderhouden. Toch kan ik niet altijd garanderen dat de website volledig, actueel en juist is. Chrisje Doreleijers is niet aansprakelijk voor schade (van welke aard ook) die ontstaan is door het gebruik van de website en/of social media-uitlatingen, waaronder schade veroorzaakt door onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie, door virussen of het niet correct functioneren van de website en/of social media-kanalen.

De informatie op de website en op de social media kanalen van Chrisje Doreleijers is informatie van algemene aard en houdt geen (persoonlijk) advies in. Het gebruik van deze informatie is dus geheel op eigen risico. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Vraag altijd een persoonlijk juridisch advies!

Verwijzigingen

Links naar externe websites hebben slechts een informatief doel.  Zij suggereren geen verbintenis of relatie met Chrisje Doreleijers. Externe websites kunnen ook links naar de website van Chrisje Doreleijers bevatten. Chrisje Doreleijers is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites of als gevolg van het gebruik van links op externe websites naar de website van Chrisje Doreleijers.

Auteursrecht

Alle teksten, foto’s en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets daarvan mag zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt, gekopieerd en/of verspreid.

Wijzigingen

Deze disclaimer kan altijd gewijzigd worden, ook zonder voorafgaande waarschuwing. De wijzigingen treden direct in werking nadat ze op de website zijn gepubliceerd.

Het Nederlands recht is van toepassing op deze website en disclaimer.